Το καλύτερο μέρος για ιδιώτες και επιχειρήσεις να αναθέτουν εργασίες

What do you need done? Start by telling us about your task. Mention when and where (in person or online) you need it done, then suggest a fair budget for the task. Post any task you need from cleaning to web design in only two minutes - for free! There's no obligation to hire.
Choose the best person for you Take a look at profiles and reviews to pick the best Tasker for your task. When you accept an offer, your payment is held securely with Mytask Pay until the task is complete. Now you can message and call the Tasker to sort out the details.
Task completed With your task complete, you just need to release the payment held with Mytask Pay. Then you’re free to leave a review for the Tasker so everyone can know what a great job they’ve done!

Post your task

Want your home cleaned or furniture put together? Just tell us about the task you’d like done, suggest a fair budget for a job well done and you’ll start to receive offers from available Taskers.
Οικιακή Βοήθεια
Μαστορέματα
Κήπος - Γεωργικά
Συντήρηση-Επιδιόρθωση
Μετακομίσες - Μεταφορές
Φροντίδα
Υπηρεσίες Η/Υ
Ομορφιά
Διεκπεραιώσεις
Υπηρεσίες Γραφείου
Feel comfortable Όλοι οι Taskers περνούν τον έλεγχο ταυτοποίησης ώστε να ξέρετε και εσείς οτι οι Taskers μας είναι αυτοί που δηλώνουν.
Complete customer support Got a question? Simply search our comprehensive Help Centre for your answer. If you’re still stuck then feel free to reach out to our expert Customer Support Team who are more than happy to help.
Rating & Reviews Review Tasker's portfolios, skills, verifications on their profile, and see their transaction verified ratings & reviews on tasks they’ve previously completed on Mytask. This empowers you to make sure you’re choosing the right person for your task.
Communication Use Mytask to stay in contact from the moment your task is posted until it’s completed. Once you’ve accepted an offer, you can instantly reach out to the Tasker via private messaging to discuss task details, and get your task completed.
conversation 1
conversation 2
conversation 3
conversation 4
conversation 5
conversation 6